สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การไร้โชคไร้ทรัพย์สินเงินทอง แต่เพราะเราไม่ได้ตั้งเงื่อนไขให้ตัวเองตั้งแต่แรก คนคนหนึ่งเมื่อไม่ตั้งเงื่อนไขให้ตัวเอง ก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะขออะไรจากโลกใบนี้ คนเก่งไม่น่ากลัว ที่น่ากลัวคือคนเก่งที่พยายามอย่างไม่หยุดยั้งต่างหาก

ข้อมูลหนังสือ