วีระประวัติ ตรีสุวรรณ และภวพล ศุภนันทนานนท์ ได้เรียบเรียงและกลั่นกรองจากประสบการณ์มานานหลายปี ครอบคลุมเนื้อหาข้อมูลที่น่าสนใจ ตลอดจนสอดแทรกเคล็ดลับการปลูกเลี้ยงให้ผู้อ่านได้ทราบ อีกทั้งเจาะลึกรายละเอียดพันธุ์บัวต่างๆ และสมบูรณ์ด้วยภาพถ่ายผ่านมุมกล้องที่ดึงจุดเด่นของบัวแต่ละต้นออกมาได้อย่างชัดเจนมากกว่า 400 ชนิดและพันธุ์ปลูก นับว่าเป็นตำราบัวฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบัวจากแหล่งที่น่าเชื่อถือต่างๆ ไว้ได้มากที่สุดเท่าที่เคยจัดทำมา เหมาะสำหรับใช้งานได้อย่างมืออาชีพ  และจัดว่าเป็นคู่มือนักเลี้ยงบัวที่จะทำให้มือสมัครเล่นหลงเสน่ห์ของไม้น้ำชนิดนี้ได้อย่างแน่นอน "ไพรัตน์ ทรงพานิช นักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น เจ้าของรางวัลเกียรติยศ "Hall of Fame" จาก International Waterlily and Water Gardening Society (IWGS) สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลหนังสือ