ไม่มีเมฆก้อนไหนลอยอยู่ที่เดิม ท้องฟ้าสวยทุกวัน เพราะมันเปลี่ยนตัวเองทุกวัน การเคลื่อนไหวนั่นเองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และความเปลี่ยนแปลงก็คือความสวยงาม คนบางคนไม่ใช่โลกทั้งใบของเราหรอก เป็นแค่ก้อนเมฆดำทะมึน ที่เมื่อลอยผ่านไป ก็เปิดฟ้าใสให้ชีวิต 

ข้อมูลหนังสือ

  • BELIEVE...เพราะเชื่อ ฉันจึงทำได้
  • ผู้เขียน: ปะการัง
  • สำนักพิมพ์: แพรวสำนักพิมพ์
  • จำนวนหน้า: 218 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2561
  • ISBN: 9786161822330