ถ้ารู้หลักการพวกนี้ตั้งแต่ช่วงอายุ 20 ปี
ชีวิตของคุณอาจดีขึ้นแบบพลิกฝ่ามือเลยก็ได้

“วัย 20 เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยทางเลือกซึ่งจะเป็นตัวกําหนดทางเดินชีวิต
ตรงข้ามกับวัย 30 ที่ไม่เพียงแค่ถูกกําหนดด้วยงานหรือการแต่งงานเท่านั้น
แต่ยังมีเงื่อนไขเคร่งครัดมากมายในชีวิต เพราะอย่างนั้นรอให้ถึงวัย 30
ก็สายไปเสียแล้ว ฉันจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อมอบแด่น้องสาวของฉัน
และหญิงสาวที่กําลังใช้ชีวิตในช่วงวัย 20 อยู่ตอนนี้ฉันหวังจากใจว่า
พวกคุณจะไม่ใช้วัยสาวให้หมดไปอย่างโง่เขลาเหมือนอย่างที่ฉันทํา
ฉันเชื่อมั่นว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้พวกคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน”

- นัมอินซุก

ข้อมูลหนังสือ

  • เรื่องนี้พี่บอกเธอคนเดียว
  • แปลจากหนังสือ: Everything of Women's Life Can Be Changed in Their Twenties
  • ผู้เขียน: Insook Num
  • ผู้แปล: นาริฐา สุขประมาณ
  • สำนักพิมพ์: Springbooks
  • จำนวนหน้า: 134 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 258 — พฤษภาคม 2565
  • ISBN: 9786161821395