หนังสือเล่มแรกของซีรี่ส์มูมิน ว่าด้วยเรื่องราวในอดีต ตอนเกิดน้ำท่วมใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ จนครอบครัวมูมินพลัดหลงกัน  คุณแม่มูมินกับมูมินต้องออกตามหาคุณพ่อมูมิน และทั้งหมดต้องหาทางกลับไปยังหุบเขามูมินให้เจอ

 

ข้อมูลหนังสือ