“ทอฟเฟิล” ตัวละครขี้เหงาในหุบเขามูมิน อาศัยอยู่ตามลำพังในบ้านหลังเล็ก คืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงเฮมูเลนและโกร๊กดังขึ้นนอกบ้าน สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในหุบเขามูมินคงปิดบ้านและคนในครอบครัวคงปลอบประโลมกันและกันอยู่ ทอฟเฟิลตัวสั่นด้วยความกลัวอยู่คนเดียว ไม่มีใครปลอบเขาเลย ทอฟเฟิลเก็บกระเป๋าออกจากบ้าน เขาจะไม่ทนยามค่ำคืนแบบนี้อีกต่อไป  ทอฟเฟิลจึงออกเดินทาง

 

ข้อมูลหนังสือ