เราตั้งหน้าสะสมเงินไว้เผื่อในวันตกยากหรือเกษียณ แต่เราไม่เคยเตรียมตั้งรับหากอาชีพเราจู่ ๆ ก็ถึงทางตัน จุดสะดุด หรือแม้แต่หายไป 

Do Over เป็นเรื่องของการตั้งรับพายุฝนในอาชีพ การเปลี่ยนแปลงทางอาชีพอย่างชาญฉลาดด้วยแนวคิด Career Savings Account (บัญชีออมอาชีพ) ซึ่งให้สูตรบวกลบคูณ หาร "ต้นทุน" สำคัญที่ทุกคนมี 

นั่นคือ ทักษะ skills, ความสัมพันธ์ (relationships) อุปนิสัย (character) และ แรงขับ (hustle) เพื่อที่จะทำให้คุณได้ทำงานที่รักและใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าตลอดไป!

ข้อมูลหนังสือ

  • เกลียดวันศุกร์ รักวันจันทร์
  • แปลจากหนังสือ: Do Over
  • ผู้เขียน: Jonathan Acuff
  • ผู้แปล: ดรุณี แซ่ลิ่ว
  • สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
  • จำนวนหน้า: 318 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2560
  • ISBN: 9786161820237