หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเกิดความกระตือรือร้นที่จะใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ โดยสอดแทรกเรื่องราวการจัดการเวลาอย่างได้ผล 100% ที่ผู้เขียนเองได้ปรับเปลี่ยน แก้ไขชีวิต โดยเล่าเรื่องผ่านการเติบโตของมิที่ใช้ชีวิตประจำวันแบบไม่มีอะไรเป็นพิเศษมีภาพประกอบน่ารักๆทำให้ผู้อ่านสนุกและเพลิดเพลินกับการอ่าน ทั้งยังนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงอีกด้วย  นอกจากนี้ยังมี ‘บันทึกการใช้ประโยชน์จากเวลา’ เพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นเครื่องมือส่วนตัวเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตแบบเป็นเจ้าของเวลาอย่างแท้จริง มาร่วมค้นหาวิธีการจัดการเวลาแบบที่ไม่ฝืนใจจนเกินไปและมีโอกาสเป็นไปได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ไปพร้อมๆ กับ "มิม" หมูน้อยมือถือ คาแร็กเตอร์ที่มียอดดาวน์โหลดทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก เนเวอร์ แบนด์ ไลน์คาเมรา มากกว่า 1 ล้านครั้ง

ข้อมูลหนังสือ