ทายลักษณะของคนที่มีมากถึง 13 แบบ ทุกแบบจะมีข้อดี-เสีย แตกต่างกันไป ซึ่งนอกจากจะใช้เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของตัวเองมากขึ้นแล้วยังช่วยในการทำนายพฤติกรรมของคนรอบข้างและทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่นราบรื่น

นอกจากนี้ยังตามหาคนที่จะมาบวกกับเบอร์ของเราได้ผลลัพท์ 14 ซึงเป็นคนในอุดมคติที่จะมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของกันและกัน

ข้อมูลหนังสือ

  • คุณเป็นใครในคน 13 แบบ
  • แปลจากหนังสือ: 13 NO SEIKAKU
  • ผู้เขียน: Miwa Miyazaki
  • ผู้แปล: นพัฒน์ หัทยายันท์
  • สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
  • จำนวนหน้า: 305 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2560
  • ISBN: 9786161820107