หลุดพ้นจาก "กับดักสภาพแวดล้อม" ด้วยการปรับปรุงบ้านและออฟฟิศให้เกิด "พลังที่ดี" ก็จะทำให้ชีวิตและการงานรุ่งโรจน์ ความลับของห้องประชุมที่ใช้ทีไรก็ต้องทะเลาะกันทุกทีคืออะไร! ทำไมพอย้ายเข้าไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วงานก็หดหาย! ทำไมเดินทางไปกลับระหว่างที่ทำงานกับบ้านแล้วประสิทธิภาพลดลง! ความลับในบ้านและออฟฟิศของคนที่ประสบความสำเร็จคืออะไร!

ข้อมูลหนังสือ

  • แค่ปรับปรุงบ้าน ชีวิตทุกด้านก็สำเร็จ
  • ผู้เขียน: เคโซ ยะโน
  • ผู้แปล: กฤตพร พงศ์ขจร
  • สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
  • จำนวนหน้า: 143 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2560
  • ISBN: 9786161820039