ก้าวกระโดดสู่การเป็นสุดยอดนักขายด้วยเทคนิคจากอะกิระ คะกะตะ นักขายผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็น "พระเจ้าแห่งการขาย" ด้วยทักษะปิดการขายได้ภายในครั้งเดียว ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่คนอื่นมองว่าขายยากแค่ไหนก็ตาม อะกิระ คะกะตะ ไม่ได้ถ่ายทอดวิธีขายของแบบคนทั่วไป แต่เขาลงลึกถึงขั้นตอนที่ฝ่ายขายส่วนใหญ่มักคิดไม่ถึง นั่นคือการปรับทัศนคติที่มีต่องานขาย ว่าไม่ใช่การตามตื้อลูกค้า แต่เป็นการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่อีกฝ่าย โดยเขายึดหลักที่ว่า "อย่าขายสินค้า แต่จงหาว่าสินค้าสร้างความสุขให้กับลูกค้าได้อย่างไร 

ข้อมูลหนังสือ