ใช่ว่าทุกคนจะมีเพื่อนในจินตนาการ แต่ทุกคนย่อมมีจินตนาการ เด็กๆ อาจจินตนาการให้ตุ๊กตามีชีวิต ให้สัตว์พูดได้ฝันถึงสิ่งที่ตนอยากเป็นในอนาคต ส่วนคนโตๆ ผู้รู้ดีแล้วว่าตุ๊กตาไม่มีชีวิต และสัตว์พูดไม่ได้ ก็อาจนึกจินตนาการถึงชีวิตที่ดีงามต่างๆ นานา จินตนาการบวกดังกล่าวมักหล่อเลี้ยงจิตใจมนุษย์ได้เสมอ เพื่อนในจินตนาการของเด็กอาจทำให้วันที่ทะเลาะกับเพื่อนที่โรงเรียนเป็นวันที่ดีขึ้นมาได้ อาจทำให้ตอนเย็นวันที่ไม่มีเพื่อนเล่นไม่เหงาเกินไปนัก แต่ก็นั่นแหละ ไม่มีใครอยู่ในโลกจินตนาการได้ตลอดเวลา

ข้อมูลหนังสือ