"หลายคนพยายามกำหนดจัดประเภทแรงบันดาลใจและความริเริ่มสร้างสรรค์ ทว่าสิ่งที่เอ็ด แคทบูล นำมาแบ่งปันคือประสบการณ์อันชาญฉลาดว่าการริเริ่มสร้างสรรค์ไม่ใช่บ่อเกิดของไอเดียที่แท้จริง แต่เป็นการเล่นแร่แปรธาตุคนต่างหาก ใน CREATIVITY, INC. ทุกสิ่งเริ่มต้นที่ไอเดีย เอ็ดเปิดเผยด้วยการเจาะจงตามสามัญสำนึกและความจริงใจ ถึงตัวอย่างว่าทำอย่างไรจึงจะไม่หลงสะเปะสะปะ และทำอย่างไรจะเข้าใจการหลอมรวมอย่างสร้างสรรค์ระหว่างศิลปะ ธุรกิจ กับนวัตกรรม"

— จอร์จ ลูคัส

ข้อมูลหนังสือ