คุณอยากเดินเข้าไปในห้องที่มีแต่คนแปลกหน้าและกลายเป็นเพื่อนของทุกคนทันทีหรือไม่ ทำไมคนบางคนจึงหาเพื่อนได้ทุกที่ ใครๆ ก็รักอยากเข้าหา เหล่านี้คือคำถามตั้งต้น

ข้อมูลหนังสือ