เมื่อต่างคนต่างแข็ง พอถึงคราวแตกหัก ทุกอย่างก็เสียไป ไม่มีทางกลับเป็นเหมือนเดิมได้อีก ต่อให้ตระหนักว่าผิดพลาดไปอย่างไร ทว่าเพียงสำนึกก็ไม่อาจช่วยฉุดรั้งการล่มสลาย-ลืมตาตื่นอีกครั้ง ในเวลาอันสมควร การดิ้นรน ติดขัด ลังเลสงสัย สิ่งเหล่านี้แหละครับคือความสุข เพราะผลักดันให้มนุษย์มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท หรือสร้างนิสัยเอาชนะอุปสรรค์ผลักตัวเองให้ข้ามผ่านข้อจำกัดที่มี-เสี้ยวบันทึกความทรงจำของจักรกลบกพร่องตัวหนึ่ง ชายหนุ่มได้แต่สงสัยว่าตนเองและผู้คนในสังคมจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไป คงไม่มีวันได้แสดงความคิดเห็นอย่างซื่อตรง แลกเปลี่ยนความแตกต่างได้ในพื้นที่สาธารณะ เปิดเปลือยข้อมูลหลากด้านที่จะนำไปสู่การถกเถึยงจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นความจริงอันมีค่า-ในวันที่ประตูห้องแห่งความลับถูกเปิด เหตุใดประเทศนี้ถึงไม่เจริญ ล้าหลังกว่าคนอื่นอยู่ร่ำไป เพราะคนส่วนใหญ่ล้วนมีดวงตามืดบอด เอาปัจจัยอื่นมาเป็นเครื่องชี้วัดแทนความสามารถเรียกว่าเป็นระบบละครน้ำเน่าก็คงไม่ผิดนัก-เหนือสิ่งใดนั้นเธอเป็นคนดี

ข้อมูลหนังสือ