"พระเจ้าอยู่ในรายละเอียด” คู่มือการทำงานสไตล์มูจิ ทำสิ่งที่ได้ตัดสินใจไว้แล้วตามที่ได้ตัดสินใจไว้ และตั้งใจทำอย่างดีที่สุด วิธีละทิ้งประสบการณ์และลางสังหรณ์ 


1. “บรรยากาศภายในร้านมูจิ” ก็เกิดจากคู่มือการทำงาน 
2. การทำงานเริ่มต้นขึ้น หลังจากได้จัดทำคู่มือการทำงาน 
3. กำหนด “เป้าหมาย” ของการทำงานให้ชัดเจน 
4. คู่มือการทำงานมีข้อดีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ 
5. ไม่ได้ทำจาก “บนลงล่าง” แต่เป็นแบบ “ล่างขึ้นบน” 
6. “มุมมอง” และ “ข้อเสนอแนะ” ของลูกค้า คือ เสาหลักในการจัดทำคู่มือการทำงาน 
7. ทำคู่มือการทำงาน ที่แม้แต่พนักงานเข้าใหม่ยังอ่านแล้วเข้าใจ 
8. ความเข้าใจว่า “อะไร,ทำไม, เมื่อไหร่,ใคร” ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ 
9. วงจร “ทำให้มองเห็นยื่นข้อเสนอปรับปรุงแก้ไข” คือเลือดที่สูบฉีดให้คู่มือการทำงานมีชีวิตชีวา 
10. เมื่อพบ “ความสูญเปล่าที่ซ่อนอยู่” ความสามารถในการผลิตก็เพิ่มมากขึ้น 

ข้อมูลหนังสือ

  • พระเจ้าอยู่ในรายละเอียด
  • แปลจากหนังสือ: 図解 無印良品は、仕組みが9割 仕事はシンプルにやりなさい
  • ผู้เขียน: Tadamitsu Matsui
  • ผู้แปล: ธาลินี โพธิ์อุบล
  • สำนักพิมพ์: Shortcut
  • จำนวนหน้า: 136 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2560
  • ISBN: 9786161818654