43 แง่คิดที่จะช่วยนำทางวัยรุ่นที่กำลังสับสนชีวิต โดยจะมีแบบทดสอบที่ทำให้พวกเขาเข้าใจความต้องการและรู้ใจตัวเองมากขึ้น พร้อมทั้งมีอาชีพที่เหมาะกับความชอบ ความถนัดแทรกไว้ในแต่ละบท 

ข้อมูลหนังสือ

  • จงใช้ชีวิตแบบที่เธอต้องการจริงๆ
  • ผู้เขียน: อิมแจซอง
  • ผู้แปล: ตรองสิริ ทองคำใส
  • สำนักพิมพ์: Springbooks
  • จำนวนหน้า: 209 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2560
  • ISBN: 9786161817930