คุณมีความเครียดในที่ทำงานไหม คุณได้รับแรงสนับสนุนและคำแนะนำที่ควรได้จากนายคุณหรือเปล่า คุณได้รับการปฏิบัติอย่างที่ควรหรือไม่ หนังสือเล่มนี้ช่วยให้คุณรู้จักรู้ใจเจ้านาย สามารถรับมือกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่สลับซับซ้อนได้อย่างดี เพื่อที่จะได้ทุกอย่างที่พึงได้และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกระดับ สารบัญ บทที่หนึ่ง อย่ายอมให้เจ้านายไม่ใส่ใจดูแล บทที่สอง คนแรกที่ต้องจัดการทุกวันคือตัวคุณเอง บทที่สาม ฝึกนิสัยบริหารจัดการเจ้านายทุกวัน บทที่สี่ จัดการเจ้านายวันละครั้ง ครั้งละคน บทที่ห้า เข้าใจให้แน่ชัดว่าเจ้านายคาดหวังอะไร บทที่หก ประเมินและวางแผนทรัพยากรที่ต้องใช้ บทที่เจ็ด ติดตามผลการทำงานทุกขั้นตอนตลอดทาง บทที่แปด ได้รางวัลมากขึ้นด้วยการทำงานมากขึ้น เร็วขึ้น และดีขึ้น บทที่เก้า วิธีจัดการเจ้านายสายห่วย บทที่สิบ เริ่มต้นกันเลย เทคนิคสานสัมพันธ์ขั้นเทพในที่ทำงาน เพื่อให้คุณโดดเด่น นายรักนายหลง และทุกอย่างเข้าทางคุณ

ข้อมูลหนังสือ

  • หัวใจของการทำงาน คือ การใช้หัวหน้าทำงาน
  • แปลจากหนังสือ: It's okay to manage your boss
  • ผู้เขียน: บรูซ ทัลแกน
  • ผู้แปล: ศรรวริศา เมฆไพบูลย์
  • สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
  • จำนวนหน้า: 181 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2560
  • ISBN: 9786161817831