" วันนี้ " เป็นอนาคตของเมื่อวานนี้และเป็นอดีตของพรุ่งนี้ การอยู่กับปัจจุบันและใช้ช่วงเวลานั้นให้คุ้มค่าที่สุดถือเป็นสิ่งสำคัญ " Carpe Diem (ฉวยวันเวลาเอาไว้) " หนังสือเล่มนี้คงอธิบายได้ด้วยวลีนี้ได้เป็นอย่างดี 

ข้อมูลหนังสือ