หลังจากฮ่องเต้เสด็จสวรรคต สถานการณ์ภายในวังหลวงถึงคราวเปลี่ยนแปลง องค์รัชทายาท คนรักของเม่ยจะได้ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ เม่ยเชื่อว่านางเข้าใกล้ความใฝ่ฝันที่จะเป็นฮองเฮาแล้ว แต่ฮองเฮาหวังผู้ทรงอำนาจขององค์รัชทายาทกลับตั้งตนเป็นปรปักษ์ต่อเม่ย และยังพยายามกำจัดเธอด้วยกลวิธีต่าง ๆ

       แม้รายล้อมด้วยศัตรูมากมายภายในวังหลวงที่เธอเรียกว่าบ้าน เม่ยยังคงดิ้นรนเพื่อไปให้ถึงบัลลังก์แห่งอำนาจที่เธอใฝ่หา

ข้อมูลหนังสือ