ปฏิวัติการทำงานด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำที่พาองค์กรขึ้นเป็นอันดับต้นของโลก ความเจริญเติบโตของบริษัทซัมซุงที่ประธานลีกอนฮีสร้างขึ้น และสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทธุรกิจ! ผู้เสพย์ติดความคิด ทฤษฏีสะพานไม้ ปรัชญาการผสมผสาน นักบริหารวิกฤติ การยึดติดรายละเอียด การตัดสินใจตามสัญชาตญาณ ... ?

“ผู้เสพย์ติดความคิด” เวลาประธานลีกอนฮีจะตัดสินใจเรื่องสำคัญ ท่านจะครุ่นคิดอย่างละเอียดคนเดียว ขังตัวเองไว้ที่ไหนสักแห่งแล้วคิดจนปวดสมอง ?

“ทฤษฏีสะพานไม้” ต้องลงทุนแบบเสี่ยงภัยเพื่อครอบครองโอกาส แม้จะขาดทุน แต่สิ่งที่จะเริ่ม ควรเริ่มให้เร็ว ?

“ปรัชญาการผสมผสาน” การผสมผสานเกิดจากปัญหาที่ว่า ทำอย่างไรให้รวมเวลาได้ การอยู่ในสถานที่ ที่สามารถรวมพลได้ภายใน 15 นาที ถือเป็นศักยภาพแข่งขันที่ไม่เสียเงิน ?

“นักบริหารวิกฤติ” สิ่งที่ทำให้ซัมซุงล้มละลายคือเวลา การมองเห็นวิกฤติที่ไม่มีทางรอดคือจุดเริ่มต้นของซัมซุงโกลบอล ?

“ไม่ใช่ฉัน” ต้องเข้าใจพลังของความแตกต่าง คิดต่างด้วยตัวเอง ระวังความเป็นเอกภาพจนข่มความแตกต่างเอาไว้

ข้อมูลหนังสือ