3 ปีข้างหน้า คุณยังทำงานเดิมหรือไม่ 11 ขั้นตอนการฝึกฝนตัวเองให้ก้าวจากพนักงานออฟฟิศสู่เจ้าของธุรกิจสมัยใหม่ รวมทั้งสร้างความสามารถที่มีคุณค่าที่สุดใน

• ช่างฝีมือผู้มีทักษะเยี่ยม

• นักขายผู้กุมการตลาด

• ผู้จัดการผู้กุมการบริหาร

ความสามารถสามด้านที่มีคุณค่าที่สุดในอนาคต ยุคสมัยเปลี่ยนไป ธุรกิจขนาดใหญ่ล้มละลาย ตลาดแรงงานมีการปรับตัว ปริญญาไม่อาจใช้เป็นใบผ่านทางเข้าทำงาน หรือทำให้ได้เงินเดือนสูง ต้องฝึกตนให้มีความสามารถทั้งสามด้านเท่านั้น จึงจะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ?

แด่ทุกคนที่ยังอยากมีงานทำฝึกฝนตัวเองเพื่อให้งานที่คุรทำยังมีค่าในอนาคต

ข้อมูลหนังสือ

  • 3 ปีข้างหน้า คุณจะยังมีงานทำหรือไม่
  • ผู้เขียน: ไบรอัน เหยา, โจ จาง
  • สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
  • จำนวนหน้า: 146 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2559
  • ISBN: 9786161814991