คู่มือดูแลเจ้าเหมียวโดยสัตวแพทย์หนุ่มทีจะทำให้คุณเข้าใจและดูแลแสนรักได้อย่างถูกต้องด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่...

การพาเจ้าเหมียวมาเลี้ยง
อาหารการกิน
การใช้ชีวิต
พฤติกรรม
การขยายครอบครัว
การดูแลสุขภาพ

สิ่งเหล่านี้จะช่วนให้คุณเอาชนะใจเจ้าเหมียวได้ไม่ยาก

ข้อมูลหนังสือ