การสร้างแบรนด์ (building a brand) กับการบริหารธุรกิจ (business management) เป็นเรื่องเดียวกัน  แต่ต้องการเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านธุรกิจและการใช้ชีวิต ผมมีความยินดีที่จะบอกว่าคุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วละ

หนังสือเล่มนี้ได้ย่อโลกแห่งการตลาดที่ซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน และขยายผลสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 21 นั่นก็คือการสร้างแบรนด์ลงมาอยู่ในมือคุณ โดยสามารถทำความเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ความสำคัญกับมันมากแค่ไหนเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ทีมงานได้ออกแบบหนังสือเล่มนี้ให้กลายเป็น “ที่ปรึกษาด้านการสร้างและบริหารจัดการแบรนด์เคลื่อนที่”

หนังสือที่เปรียบได้กับที่ปรึกษาส่วนตัวเล่มนี้จะนำเสนอศาสตร์แห่งการสร้างแบรนด์ยุคใหม่ โดยบูรณาการการรับรู้ทั้งในรูปแบบของตัวอักษรและภาพ ซึ่งเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อทำให้ผู้อ่านทุกท่าน “เข้าใจ” อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ “อ่านจบ” เรายินดีต้อนรับและร่วมเดินทางไปด้วยกันในโลกแห่ง #การสร้างแบรนด์ 4.0 ครับ

ข้อมูลหนังสือ