เล่าเรื่องราวถึงความลำบากของลอร่ากับแอลแมนโซ ไวล์เดอร์ ในปีแรกๆ ของชีวิตสมรส และมีเรื่องการเกิดของโร้ส บุตรสาวของลอร่ากับแอลแมนโซ

ข้อมูลหนังสือ

  • สี่ปีแรก (ปกใหม่)
  • แปลจากหนังสือ: The First Four Years
  • ผู้เขียน: Laura Ingalls Wilder
  • ผู้แปล: สุคนธรส
  • สำนักพิมพ์: แพรวเยาวชน
  • จำนวนหน้า: 119 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 10 — ตุลาคม 2559
  • ISBN: 9786161813055