ริมทะเลสาบสีเงิน เป็นนวนิยายในชุดบ้านเล็กลําดับที่ ๕ ว่าด้วยเรื่องตอนที่ลอร่าบันทึกชีวิตช่วงนี้ไว้ เมื่อแมรี่น้องสาวป่วยหนักและอาดอเซีย น้องสาวพ่อมาชวนพ่อไปทํางานกับบริษัทก่อสร้างทางรถไฟที่รัฐเซาธ์ดาโกต้า นับเป็นการอพยพโยกย้ายครั้งสุดท้ายของพ่อ และกลายเป็นชาวบ้านคนแรกๆ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในรัฐดาโกต้า ซึ่งเป็นนวนิยายต่อเนื่องนําเสนอการต่อสู้ชีวิตอีกเรื่องหนึ่ง

ข้อมูลหนังสือ

  • ริมทะเลสาบสีเงิน (ปกใหม่)
  • แปลจากหนังสือ: By the Shores of Silver Lake
  • ผู้เขียน: Laura Ingalls Wilder
  • ผู้แปล: สุคนธรส
  • สำนักพิมพ์: แพรวเยาวชน
  • จำนวนหน้า: 293 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 12 — ตุลาคม 2559
  • ISBN: 9786161813017