เด็กชายชาวนาเป็นหนึ่งในหนังสือชุดบ้านเล็ก ซึ่งมีทั้งหมดเจ็ดเล่ม 8 ตอน คือ บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านเล็กในทุ่งกว้าง สองตอนนี้พิมพ์รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน เด็กชายชาวนา บ้านเล็กริมห้วย ริมทะเลสาบสีเงิน ฤดูหนาวอันแสนนาน เมืองเล็กในทุ่งกว้างและปีทองอันแสนสุข

ข้อมูลหนังสือ

  • เด็กชายชาวนา (ปกใหม่)
  • แปลจากหนังสือ: Farmer Boy
  • ผู้เขียน: Laura Ingalls Wilder
  • ผู้แปล: สุคนธรส
  • สำนักพิมพ์: แพรวเยาวชน
  • จำนวนหน้า: 289 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 13 — ตุลาคม 2559
  • ISBN: 9786161812997