ฟินลีย์รู้ว่าไอบีตกอยู่ในอันตราย จากการประชุมเจ้าของร้านแบตติบาเลโน ซึ่งกลายเป็นกับดักทีเ่ป็นภัยถึงชีวิต เด็กชายไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากออกเดินทางตามหาไอบี และท้าดวลกับซีมูเอลด์ แอสเกลล์ ทว่าในระหว่างการค้นหานี่เอง ฟินลีย์ต้องเผชิญหน้ากับส่วนหนึ่งในตัวเองที่เขาไม่เคยอยากเจอ เขาถูกจองจำในป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุด

ข้อมูลหนังสือ