ฉันอาจจะเป็นแก-----ะ แกะหญิงแกะชาย

ฉันอาจจะเป็นเนื้อแกะ หรือลูกแกะก็ได้

แต่ไม่ว่าจะยืนอยู่บนขา หรือคาอยู่บนตะขอ

ฉันก็ไม่ได้โง่อย่างที่เห็นเลยละหนอ

ข้อมูลหนังสือ

  • เบ๊บ หมูเลี้ยงแกะ (ปกใหม่)
  • แปลจากหนังสือ: The Sheep-Pig
  • ผู้เขียน: Dick King-Smith
  • ผู้แปล: สาธิตา
  • สำนักพิมพ์: แพรวเยาวชน
  • จำนวนหน้า: 99 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — มกราคม 2559
  • ISBN: 9786161811150