ความเรียงที่ว่าด้วยวิธีรักคนอื่นและการรักตัวเอง เพราะความรักก็เหมือนทุกอย่าง ที่รักได้อาจไม่ได้หมายความว่ารักเป็น การที่เราเรียนรู้ที่จะรัก และเข้าใจในความสัมพันธ์
เพื่อที่เราจะใช้เหตุผลกับความรักมากขึ้น ไม่ใช่แค่อารมณ์ ความรู้สึก อาจทำให้เรามี รอยยิ้ม กับสิ่งที่เรียกว่าความรักได้ 'มากกว่า' คราบน้ำตา

ข้อมูลหนังสือ

  • ถึงอย่างนั้นความรักก็ยังงดงาม
  • ผู้เขียน: คิดมาก
  • สำนักพิมพ์: Springbooks
  • จำนวนหน้า: 178 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — กุมภาพันธ์ 2559
  • ISBN: 9786161811129