คอร์คแลนด์  เจ็นทรี  รับภารกิจหนักเกินกว่าคนทั่วไปจะรับมือได้ เขาบุกเดี่ยวเข้าไปในอดนโจร  เผชิญศัตรูเป็นกองทัพ  จัดการถอนรากถอนโคนกลุ่มผู้ก่อการ้ายและคนจ้างวานที่อยู่เบื้องหลัง  ทลายกลุ่มผู้ค้ามนุษย์   ผู้ค้ายาเสพติดและอาวุธเถื่อนหรือแม้กระทั่งแก็งมาเฟียที่ทรงอิทธิพล  เขาทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อแก้ไขสิ่งผิดให้ถูกต้องปกป้องผู้อ่อนแอ  เขาเชื่อว่ามีคนชั่วในโลกนี้ที่สมควรตาย  เขาทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นด้วยปากกระบอกปืน

ข้อมูลหนังสือ