คุณรู้ไหมว่า...ในโลกนี้มีคนรวยอยู่สองแบบ แบบที่หนึ่งคือ "คนรวยที่มีความสุข" ซึ่งมีทั้งเพื่อนทั้งคนรักที่แสนวิเศษ ซ้ำยังมีเวลาเหลือเฟือสำหรับทำในสิ่งที่ชอบควบคู่ไปกับการทำงาน กับแบบที่สองคือ "คนรวยที่ไร้สุข" ซึ่งมีแค่เงิน สิ่งที่อัดแน่นอยู่ในหนังสือ "ความลับเศรษฐี คนแบบนี้แหละดึงดูดเงิน" เล่มนี้ คือเคล็ดลับที่มหาเศรษฐีตัวจริงถึง 2,000 คน ใช้ในการการนำชีวิตไปสู่ความสุขและความรุ่งโรจน์อย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ที่นำไปปฏิบัติตามมีอุปนิสัยที่ควรค่าแก่การเป็นเศรษฐีแล้ว ยังช่วยปลูกฝังเรื่องการเป็นคนดี มีคุณธรรม และการทำตัวให้มีคุณค่าแก่สังคมอีกด้วย เคล็ดลับขั้นสุดยอดสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นมหาเศรษฐีที่มีความสุขอยู่ในมือคุณแล้ว!

ข้อมูลหนังสือ