เราทุกคนล้วนผัดวันประกันพรุ่งในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต เราส่วนใหญ่ทำแบบนั้นกันเป็นบางครั้ง แต่สำหรับบางคน การผัดวันประกันพรุ่งขัดขวางไม่ให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ "ชนะเพราะหาเวลา ล้มเหลวเพราะหาข้ออ้าง" เล่มนี้ จะทำให้คุณค้นพบรายการไอเดียมากมาย ที่จะช่วยให้เอาชนะอุปนิสัยผัดวันประกันพรุ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน กำจัดข้ออ้างที่สร้างนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง และปฏิวัติตัวเองเป็นคนใหม่ได้ด้วยหนังสือเล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ