รวมเรื่องสั้น  นอกเส้นทาง นี้ก็เช่นเดียวกันผู้เขียนพยายามใช้งานเขียนมองสังคมในมุมมองและมิติที่ต่างกัน แน่นอนว่าภาพที่ปรากฎต่อสายของผู้อ่านยังคงมีเบลออยู่ในหลายส่วน  เพราะตำแหน่งมิติและมุมมองยังน้อยนิดเกินไปเมื่อเทียบกับภาพรวมทั้งหมดของสังคมอันซับซ้อนและหลากมิติ

ข้อมูลหนังสือ