บุคลากรในโรงพยาบาลต่างเกิดความระส่ำระสาย เมื่อมีผู้ป่วยนอกเสียชีวิตลงด้วยเชื้อไวรัสที่ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้ "พรรษรัณย์" ว่าที่แพทย์หญิงผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเขตร้อนและพิษวิทยา ผู้รับผิดชอบการตรวจเลือดผู้ป่วยได้แต่เก็บงำความสงสัยไว้ในใจเมื่อไม่อาจหาแหล่งที่มาของโรค และแม้จะรู้ว่าคำตอบอาจจะไม่สิ่งที่เธอปรารถนา แต่เธอก็ไม่อาจละทิ้งหน้าที่ในการตามหาความจริงได้!

ข้อมูลหนังสือ