"Where the Crawdads Sing" นวนิยายเล่มแรกในชีวิตของ "Delia Owens" ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวิตและพฤติกรรมสัตว์ป่า บรรยายถึงความงดงามและโหดร้ายของกฎแห่งธรรมชาติได้อย่างลุ่มลึก สะท้อนเรื่องรักโรแมนติกของวัยเริ่มหนุ่มสาว ที่ทั้งหวานซึ้งและเจ็บปวด รวมถึงอคติของมนุษย์ได้อย่างแยบยล

ข้อมูลหนังสือ