"Where the Crawdads Sing" นวนิยายเล่มแรกในชีวิตของ "Delia Owens" ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวิตและพฤติกรรมสัตว์ป่า บรรยายถึงความงดงามและโหดร้ายของกฎแห่งธรรมชาติได้อย่างลุ่มลึก สะท้อนเรื่องรักโรแมนติกของวัยเริ่มหนุ่มสาว ที่ทั้งหวานซึ้งและเจ็บปวด รวมถึงอคติของมนุษย์ได้อย่างแยบยล

ข้อมูลหนังสือ

  • ปมรักในบึงลึก
  • แปลจากหนังสือ: Where the Crawdads Sing
  • ผู้เขียน: Delia Owens
  • ผู้แปล: วรินทร์ วารีนุกูล
  • สำนักพิมพ์: Unicorn
  • จำนวนหน้า: 400 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2565
  • ISBN: 9786160846016