แด่ทุกคน...ที่กำลังหลงลืมความสุข

ชีวิตเปรียบเสมือนการแก้โจทย์ที่ไร้คำตอบตายตัว

ความพึงพอใจในตนเองของบางคนถูกกำหนดไว้แล้ว

ขึ้นอยู่กับว่ารอบตัวเขามีคนแบบไหนอาศัยอยู่บ้าง

ชีวิตนี้เราควรเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้น้อยที่สุด

เท่าที่จะทำได้...

ความพึงพอใจที่สมบูรณ์พร้อม

จะผลักฉันให้ก้าวขึ้นบันไดไปอีกขั้น

ข้อมูลหนังสือ