หากคุณเป็นคนมีปัญหาด้านการเจรจาหรือไม่กล้าโต้กลับผู้อื่นทั้งที่อยากเถียงใจแทบขาด ด้วยการเรียนรู้วิธีพูดโต้ตอบบทสนทนาอย่างชาญฉลาดจากหนังสือ "คนฉลาด เจรจาเป็น" เล่มนี้ คุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่ไม่ถูกเอาเปรียบและเหนือชั้นกว่าเดิม

- พูดอย่างให้ดูฉลาดและได้เปรียบในทุกสถานการณ์
- ตอบโต้ได้ตรงประเด็นแถมโจมตีจุดอ่อนของคู่สนทนา
- หมดปัญหาคิดคำพูดไม่ออกเวลาถูกคาดคั้นเอาคำตอบ
- ปฏิเสธอย่างไรให้อีกฝ่ายรู้สึกดีและรักษาสัมพันธภาพไว้ได้
    ฯลฯ

    เต็มไปด้วยเทคนิคการพูดที่มีประโยชน์ พร้อมภาพประกอบการโต้ตอบที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

ข้อมูลหนังสือ