"อิคิไก (Ikigai)" คือ แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ การค้นพบอิคิไกของตนเองจะทำให้เราค้นพบจุดมุ่งหมายในชีวิตที่แท้จริง อิคิไกจะนำพาเราไปสู่ความเยี่ยมยอดในสิ่งที่เรารักที่จะทำ สิ่งที่เราทำได้ดีทำได้เก่งและถนัด เราจะประสบความสำเร็จ มีความสุขกับการทำงานและการดำเนินชีวิตในทุกๆ วัน

ข้อมูลหนังสือ

  • วิถีอิคิไก
  • แปลจากหนังสือ: How to Ikigai
  • ผู้เขียน: Tim Tamashiro
  • ผู้แปล: เขมขวัญ
  • สำนักพิมพ์: เชนจ์พลัส
  • จำนวนหน้า: 200 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786160839209