หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านกระจ่างชัดและมั่นใจว่า เราจะทำการเรียนการสอนและการวัดผลแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อ่านแล้วจะเห็นภาพว่า สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องปรับเปลี่ยนและลงมือทำทันทีคืออะไร คุณครู อาจารย์ อ่านแล้วจะแน่ใจว่า การสอนและการวัดผลแบบเดิมใช้งานต่อไปไม่ได้แล้ว 

- ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ)

ข้อมูลหนังสือ

  • เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์
  • ผู้เขียน: Taeho Yu, Ph.D.
  • ผู้แปล: ตรองสิริ ทองคำใส
  • สำนักพิมพ์: เชนจ์พลัส
  • จำนวนหน้า: 248 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — เมษายน 2563
  • ISBN: 9786160837526