"ผู้นำก็ต้องมีโค้ช" เล่มนี้ จะเปิดเผย 25 คุณสมบัติที่จำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำ อันได้แก่ 11 คุณสมบัติที่อยากให้ผู้นำมีเป็นอันดับแรก 4 คุณสมบัติเสริมเสร้างภาวะผู้นำให้ลูกน้อง และ 10 คุณสมบัติสร้างตัวตนและหลักแนวคิดของทีม ซึ่งจะช่วยเป็นโค้ชให้ผู้ที่คิดจะเป็นผู้นำ เป็นผู้บริหารที่ดี ว่าควรมีความคิดอย่างไร ควรเป็นอย่างไร และไม่ควรเป็นอย่างไร ตลอดจนสามารถสร้างทีมงานให้เป็นผู้นำไปด้วยได้ เพื่อประสิทธิภาพของทีมและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร

ข้อมูลหนังสือ

  • ผู้นำก็ต้องมีโค้ช
  • แปลจากหนังสือ: 25 Things The Leader Must Know
  • ผู้เขียน: Suzuki Yoshiyuki
  • ผู้แปล: ทินภาส พาหะนิชย์
  • สำนักพิมพ์: เชนจ์พลัส
  • จำนวนหน้า: 216 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 8 — ธันวาคม 2561
  • ISBN: 9786160830916