"หนังสือ" เปรียบเสมือนประตูโดราเอมอน ... ที่สามารถพาเราไปได้ทุกหนทุกแห่ง "การอ่าน" ก็เปรียบเปรียบเสมือนการเดินทาง...ที่ทำให้เราได้พบเจอกับคนที่ไม่รู้จัก และสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย เตรียมตัวและเปิดใจของคุณให้พร้อม ... เพื่อเปิดประตูและเดินทางไปสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ!

หนังสือ "Read to Success ประสบความสำเร็จเพราะอ่านหนังสือ" เล่มนี้ ได้รวบรวม 64 เทคนิคการอ่านหนังสือ เพื่อการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ และแนะนำวิธีการอ่านหนังสืออย่างถูกวิธี เพื่อสร้างลักษณะนิสัย และก้าวเป็นคนใหม่ด้วยการอ่านหนังสือ ซึ่งคุณ "นาคาทานิ อะคิฮิโระ" ได้มองเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ จึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อให้คนที่ไม่อ่านหนังสือ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่าน ส่วนคนที่อ่านหนังสืออยู่แล้ว ก็จะยิ่งอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น!

ข้อมูลหนังสือ

  • ประสบความสำเร็จเพราะอ่านหนังสือ
  • แปลจากหนังสือ: Read to Success
  • ผู้เขียน: Akihiro Nakatani
  • ผู้แปล: สิริ
  • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
  • จำนวนหน้า: 100 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2560
  • ISBN: 9786160830268