พบกับกฎทองของความสำเร็จในชีวิต 107 ข้อ ที่จะทำให้ชีวิตคู่ของคุณมีความสุข ความสัมพันธ์ที่มั่นคงสดชื่น ถือไม้เท้ายอดทอง ตะบองยอดเพชร ครอบครัวจะเกื้อกูลแน่นแฟ้น ลูกๆ อยากอยู่ด้วย จะมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจไปจนแก่เฒ่า ตลอดจนสร้างความสัมพันธอันดีกับญาติมิตร และพรรคพวกเพื่อนฝูงทุกคนได้อย่างเข้าอกเข้าใจ แนบแน่น ยาวนาน แล้วรังสีความสุขจะแผ่ซ่าน จนต้องระเบิดพลังชีวิตขั้วบวกออกมาทุกวัน

ข้อมูลหนังสือ

  • อยู่ด้วยกันเพราะอยากอยู่ ไม่ใช่จำเป็นต้องอยู่
  • แปลจากหนังสือ: The Rules of Love
  • ผู้เขียน: Richard Templar
  • ผู้แปล: สมิทธิ์ เอกโชติ
  • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
  • จำนวนหน้า: 264 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2560
  • ISBN: 9786160829798