หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าคุณเป็นคนแบบไหน มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร และหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น จะต้องทำเช่นไร โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ให้คุณฝึกตัวเอง ให้ดียึงขึ้นในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน ความสัมพันธ์ และการใช้ชีวิต พร้อมตัวอย่างของบุคคลมากมายที่เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยจนประสบความสำเร็จ แล้วคุณจะมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม!

ข้อมูลหนังสือ