การได้รับแรงบันดาลใจทำให้รู้สึกดีการได้รับแรงบันดาลใจจากงานของเรานั้นยิ่งเยี่ยมยอด นี่คือแก่นแท้ของวิสัยทัศน์ที่ผมจินตนาการถึง คือการสร้างโลกที่พวกเราแทบทุกคนตื่นมาพร้อมแรงบันดาลใจในการไปทำงานทุกเช้า รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ที่ทำงาน และกลับบ้านด้วยความอิ่มเอมใจ

การสร้างโลกเช่นนั้นไม่ง่าย และไม่มีทางเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ปีหรือสองปี แต่หากเราร่วมมือร่วมใจกัน ทำหน้าที่ของตนเองเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เดียวกัน เราย่อมสามารถสร้างโลกที่เราวาดฝันไว้ได้ นั่นเองคือการเดินทางที่ผมหวังว่าจะถ่ายทอดผ่านหนังสือเล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ

  • ด้วยกัน-ดีกว่า
  • แปลจากหนังสือ: Together is Better
  • ผู้เขียน: Simon Sinek
  • สำนักพิมพ์: Heart Work
  • จำนวนหน้า: 160 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2563
  • ISBN: 9786160624713