กุญแจแห่งความสุขนั้น ไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่น แต่อยู่ที่ตัวเราเอง

ถ้าเราเคารพและให้คุณค่ากับความหมายของชีวิตตัวเอง การนำไปเปรียบเทียบกับโลกของคนอื่นก็จะหมดความหมายไป

เพราะชีวิตของคุณเป็นโลกที่งดงามซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว ดังนั้นถ้าคุณจะให้คุณค่าตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกนิด ก็ไม่เป็นไรหรอก

ข้อมูลหนังสือ