เพื่อความปลอดภัยของ "มู่หวั่นชิว" แล้ว "หลีจวิน" ยินดีแลกกับทุกอย่าง แม้แต่ชีวิตของตนเอง! ด้วยฐานของตระกูลหลีในตัวต้าเยี่ยเริ่มไม่ปลอดภัย หลีจวินจึงมองหากำลังหนุนทางอื่น ด้วยการบุกตะลุุยไปช่วยรัชทายาทแคว้นเฉินให้ได้ขึ้นครองราชย์ กระทั่งได้รับความชอบจนทำให้ "เฮยมู่" กลายเป็นจวิ้นอ๋องแห่งแคว้นเฉิน แม้แต่อิงอ๋องหรือใครก็ไม่อาจแตะต้อง "โรงธูปไป่เยี่ย" ของมู่หวั่นชิวได้อีก

แต่อิงอ๋องยังคงไม่รามือ เขาส่ง "จั่วเฟิ่ง" ให้มาเป็นเจ้าเมืองต้าเยี่ยคนใหม่ ทำให้เครื่องหอมของร้านหลีจีไม่อาจขายออกไป ทางเดียวที่จะระบายของเหล่านี้ออกไปได้คือ เขาต้องชิงกิจการนำเข้าเครื่องหอมของแคว้นเฉินมาให้ได้ ทว่าองค์หญิงชิงหวั่นที่เป็นทูตของแคว้นเฉินกลับยื่นข้อเสนอมาว่า...เขาจะได้หน้าที่นี่ไปก็ต่อเมื่อแต่งงานกับนางเท่านั้น!

ข้อมูลหนังสือ