‘โทรโฟเนียส’ ได้ชื่อว่าเป็น ‘เทพพยากรณ์ทมิฬ’เพราะใครก็ตามที่ล่วงล้ำเข้าไปในถ้ำแห่งโทรโฟเนียสจะถูกทำให้เสียสติ

ข้อมูลหนังสือ