‘โทรโฟเนียส’ ได้ชื่อว่าเป็น ‘เทพพยากรณ์ทมิฬ’เพราะใครก็ตามที่ล่วงล้ำเข้าไปในถ้ำแห่งโทรโฟเนียสจะถูกทำให้เสียสติ

ข้อมูลหนังสือ

  • เทพพยากรณ์ทมิฬ
  • แปลจากหนังสือ: The Dark Prophecy
  • ผู้เขียน: Rick Riordan
  • ผู้แปล: ปัทมวรรณ บูรณมาตร์
  • สำนักพิมพ์: ENTER
  • จำนวนหน้า: 480 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786160622948