เรื่องรักผิดจารีตเช่นนี้มิควรป่าวประกาศ ทว่ายังมีคนผู้หนึ่งที่เกรงว่าคนทั้งเมืองจะยังไม่ล่วงรู้

เนื่องจากกลัวหน้าตาของ ‘อาจารย์’ เช่นนางจะยังรักษาได้มั่นคงกระมัง ซือหม่าจิ้นจึงทำตัวไม่ต่างจากกระบอกเสียง เจอศิษย์บอกศิษย์ เจอขุนนางบอกขุนนางงานสมรสก็ด่วนจะจัดให้ได้เสียวันพรุ่ง ทว่าก็มิอาจฝืนราชโองการด่วนที่ให้เขาไปกำราบกบฏที่เมืองชายแดนได้

ส่วนนางที่อยากหลีกลี้หนีหน้า ‘ซือหม่าเสวียน’ กลับหนีอีกฝ่ายไม่พ้น ถูกเรียกตัวไปสารภาพรัก ทั้งยังบอกจะแต่งตั้งนางเป็นฮองเฮา!

หึ แม้ยามนี้ซือหม่าจิ้นจะอยู่ไกล ทัพกบฏจะจ่อประตูเมือง และนางยังถูกขังอยู่ในวัง ยอดบุ๋นไป๋ถานเช่นนาง ย่อมไม่มีทางให้ใครมาบังคับกักขังได้เป็นอันขาด!

ข้อมูลหนังสือ