ชายแดนต้าถงเป็นพื้นที่อ่อนไหวมาตลอด แต่นับจากวังจื๋อไปเป็นเสนาธิการ ทัพต้าหมิงก็แทบไม่เคยปราชัยในศึกกับชนเผ่านอกด่านเลย  ทว่าไม่นานมานี้สภาพการณ์กลับผกผันตรงกันข้าม เมื่อทุกครั้งที่ทัพต้าหมิงไล่กวดข้าศึกไปถึงบริเวณทะเลสาบ ก็มีอันต้องเผชิญกับปรากฏการณ์วิปริตผิดแผก จนสาบสูญทั้งกองทัพ! 

ลือว่านี่เป็นเวทมนตร์ของ ‘หลี่จื่อหลง’ หัวหน้าลัทธิบัวขาว ผู้ซึ่งบัดนี้มีศักดิ์เป็นถึงราชครูของพวกต๋าต๋า กี่ครั้งกี่หนแล้วที่เหล่าทหารหาญไปแล้วไปลับ ขวัญกำลังใจกองทัพดิ่งต่ำถึงขีดสุด ศัตรูควบคุมได้กระทั่งเมฆหมอกพายุฝนลมทราย ยังได้ยินว่านักพรตมารผู้นั้นสามารถสั่งการภูตทหารจากเมืองผีให้ล้อมโจมตีได้อีก!

ด้วยเหตุนี้ ถังฟั่นซึ่งชื่อเสียงขจรขจายว่าเป็น ‘เทพผู้ไขคดี’ จึงได้เดินทางมาถึงยังเมืองต้าถงแล้ว...!!

ข้อมูลหนังสือ